Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid 2017-08-18T08:38:17+00:00

Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid

Donaties kunt u overmaken naar: Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid – IBAN NL04INGB0005526038

De stichting heeft de ANBI status


Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid

Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid zet zich in voor het bevorderen van onafhankelijke journalistiek en wetenschap, en het mede op deze wijze ondersteunen van een verstandig beleid van overheden, instanties en bedrijven. Daarbij richt zij zich in eerste instantie op natuur, klimaat en energie. Maar ze ziet daarbij ook verbanden met politieke en economische ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben voor milieu, wetenschap en beleid.

Veel projecten zijn wetenschapsjournalistiek van aard, maar ook acties die bedoeld zijn om bewustwording van het publiek te bevorderen kunnen gesteund worden. Verder vallen symposia en conferenties onder de gesteunde activiteiten. Tot slot initieert en onderneemt de stichting ook zelf activiteiten, liefst in samenwerking met andere organisaties, zoals het thorium MSR project met TU Delft en het daaruit voortkomende symposium in April 2015 met onder andere TU Delft en KIVI.