Activiteiten

9 mei 2019
The Disconnect Between CO2 and World Sea-Level Trends, by Thomas Wysmuller

Tom will speak on “The Disconnect Between CO2 and World Sea-Level Trends ” using charts, graphics, and long term verified and validated data to drive his points home.  His webpages: www.colderside.com can be accessed for more information, especially the Media pages which contain many of his presentations.

Invitation

13 februari 2019
Presentatie rapport “De Kosten van het Energieakkoord”
Met toelichting door de auteurs en hofnar-commentaar van Adjiedj Bakas 
Het rapport wordt in ontvangst genomen door Frits Bolkestein
Organisatie: Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid in samenwerking met KIVI afdeling Techniek, Maatschappij & Economie
Locatie: KIVI, Den Haag
Aankondiging en programma

24 mei 2018
Symposium “Ontkomt Nederland nog aan een Europese transferunie?”
24 mei 2018, Nieuwspoort, Den Haag, 20.00u – 22.30u
Convocatie

Bekijk het videoverslag van het symposium:

Uit opname deel voor de pauze:
Inleiding transferunie door Derk Jan Eppink

Opname avond voor de pauze
0.00.00 – Theo Wolters: Welkomstwoord
0.02.06 – Derk Jan Eppink: “Van Muntunie naar Transferunie”
0.12.20 – Marcus Kerber: “The European Transfer Union, from German, French and European perspective” (spoken in English)
0.54.50 – Adriaan Schout: “Waar staat Nederland?”
1.08.42 – Adriaan Schout & Marcus Kerber (English) De actualiteit van Italië
1.17.02 – Renske Leijten
1.22.28 – Roelof Bisschop
1.27.00 – Joost Sneller
1.30.00 – Pauze

Opname avond na de pauze
Politiek panel met:
Renske Leijten (SP)
Roelof Bisschop (SGP)
Joost Sneller (D66)
Adriaan Schout
Marcus Kerber
Jean Wanningen


Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid

Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid zet zich in voor het bevorderen van onafhankelijke journalistiek en wetenschap, en voor een verstandig beleid van overheden, instanties en bedrijven. Dit gebeurt bijvoorbeeld door financiële ondersteuning, of door het organiseren of steunen van een goed publiek debat.
Daarbij richt zij zich in eerste instantie op natuur, klimaat en energie. Maar ze ziet daarbij ook verbanden met politieke en economische ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben voor milieu, wetenschap en beleid, zoals de ontwikkelingen rond de euro en de EU.

Veel projecten zijn wetenschapsjournalistiek van aard, maar ook vallen boeken, documentaires, films, symposia en conferenties onder de gesteunde activiteiten.

Ook heeft de stichting op zich genomen om het archief van de bijzondere internationale klimaatdiscussie Climate Dialogue op haar site te faciliteren.

Naast het steunen van externe projecten die binnen de doelstellingen vallen, initieert de stichting ook zelf projecten en activiteiten. Zo zijn onderzoeken naar de staat van de biodiversiteit opgezet, en zijn meerdere symposia georganiseerd over thorium gesmoltenzoutreactoren als veelbelovende energiebron van de toekomst.
Nu de ontwikkeling richting een federaal bestuurd Europa doorzet, zonder dat de burger beseft hoe ingrijpend de gevolgen hiervan zullen zijn, wordt ook hieraan aandacht besteed, onder andere in de vorm van symposia.


Doneren
Donaties kunt u, onder vermelding van uw specifieke doel, overmaken naar:
Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid, IBAN NL04INGB0005526038
RSIN/ fiscaal nummer ANBI: 822331767; KvK 27378299
De stichting heeft de ANBI status

Wat zijn de echte kosten van de energietransitie?
Dat leest u in dit MW&B onderzoek!

Alles over dit onderzoek vindt u op de site Energietransitie.net, o.a.:

Hoezeer wordt de biodiversiteit nu echt bedreigd?
Lees er alles over in dit MW&B onderzoek!